Kalite Politikalarımız

Hakkımızda

Verdiğimiz hizmetlerde tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek, müşterilerimizin hizmet ve kullanımına sunmak,

Ürün ve hizmet kalitesini sürekli arttırarak; global çapta rekabet edebilir ürünleri yerli üretim avantajı ile piyasaya sunmak,

Yalnızca ürün satışına değil, satış işlemi sonrasında da koşulsuz müşteri memnuniyetine odaklanmak ve ürettiğimiz ürünün daima arkasında olmak,

Kaliteyi en verimli ve hızlı yoldan ulaştırmak,

Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde iş ve işçi sağlığını korurken çevre korunmasını ön planda tutmak,

Müşteri memnuniyetini arttırmak için:

Kalite konusunda sürekli geliştirme ve iyileştirme sağlamak,

Belirlenen hedeflere zamanında ve uygun şekilde etkin çözümler üretmek,

Kalite politikası ve hedeflerinin tüm şirket bünyesinde benimsenmesi için gerekli çalışmaları yaparak, çalışan eğitimlerini organize etmek,
Sürekli iyileştirmeyi şirketin her alanında en önemli hedef haline getirmek,
en temel kalite politikamızdır.
Ürün çeşidi ve kalitesini tüketici beklentileri ve istekleri doğrultusunda yönlendirmek,
Yürürlükte olan yasalar çerçevesinde hareket etmek ve maksimum düzeyde duyarlı olmak,

İstihdamı arttırmak, insana yatırım yapmak, çalışanlarımızı eğitmek, iş memnuniyetini sağlamak ve motivasyonu arttırmak,

Sektöründe öncü ve güvenilir bir firma olmak,

Müşterinin ihtiyaçlarını doğru bir biçimde karşılamak,

Tüketici memnuniyetini ön planda tutmak,
Etkileşimi yüksek ve verimli bir çalışma ortamı yaratırken, takım çalışmasına da gerekli önemi vermek,
Uluslararası standartlarda üretim ve dağıtım hizmeti sağlamak,
Kurum kültürünün oluşmasını sağlamak,